VLAAMSE DRUIVENKOERS

TECHNISCHE INFORMATIE


INHOUD

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - TECHNISCHE GIDS - NL - VRS 1907
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Download
Pour télécharger la version imprimable de ce document, cliquez ici.
DK2019 - TECHNISCHE GIDS - FR - VRS 1907
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Download
To download the printable version of this document, click here.
DK2019 - TECHNISCHE GIDS - ENG - VRS 190
Adobe Acrobat document 2.3 MB

TECHNISCHE INFORMATIE

INLICHTINGEN 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

KOERSDIRECTEUR

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

ADJUNCT-KOERSDIRECTEUR

Bob Peuteman

Mobiel

+32 476 451 191

MEDISCHE DIENST

Twee ziekenwagens en een hulppost bij de aankomstlijn, met gekwalificeerd personeel.

Een sportdokter wordt in bijkomend voertuig voorzien.

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

DICHTSBIJGELEGEN HOSPITALEN:

Universitair ziekenhuis St-Luc

Hippokrateslaan 10

1200 Brussel

Phone

+32 2 764 11 11

Chirec-Delta Ziekenhuis  

Triomflaan 201

1160 Brussel

Phone

+32 2 434 81 11

Universitair ziekenhuis Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Phone

+32 16 34 39 00

Regionaal Ziekenuis Heilig Hart

Naamsestraat 105

3000 Leuven

Phone

+32 16 20 92 80

UZ Brusse

Laarbeeklaan 101

1090 Jette

Phone

+32 2 477 51 00

 

PARKING

UCI COMMISSARISSEN

PARKING B - TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

PERS

Parking C - TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

TEAMS & SPORTDIRECTEURS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

KLEEDKAMERS

 Kleedkamers zijn voorzien in de gemeentelijke Sporthal Heurkstraat te 3090 Overijse

VERZAMELING EN VERTREK

 • Tekenen van het controleblad.
 • De renners dienen het controleblad te tekenen op het podium, Molendreef 3090, Overijse (achter de aankomstlijn), tussen 11.30 en 12.15 uur op 28 augustus 2019.
 • Vanaf 12.15 uur wordt de karavaan gevormd overeenkomstig art 2.3.046 UCI.
 • Vanaf 12.25 uur naamafroeping van de renners en verzameling voor het vertrek.
 • Om 12.45 uur officiële start vanaf de vertreklijn – Stationsplein te Overijse

BORDEN EN SPANDOEKEN

 • Het spandoek ‘START – DEPART’ is voorzien bij het vertrek in groep.
 • Boven de aankomstlijn wordt het spandoek ‘AANKOMST – ARRIVEE FINISH’ bevestigd.
 • Borden zijn geplaatst voor:

-        Km 0 = officieel vertrek

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 en 50 meter voor de aankomstlijn.

 • De rode driehoek (vlag) wordt opgehangen op 1 km van de aankomstlijn.

AFLEIDING VOLGWAGENS

Tijdens de laatste ronde is een afleiding voor de pers- en materiaalwagens voorzien. Op 300 meter van de aankomst moeten de NIET TOEGELATEN wagens deze afleiding volgen.

Zij dienen het parcours links te verlaten.

NA DE WEDSTRIJD

Voor de opmaak van de uitslag kunnen de officiëlen na de wedstrijd in de permanentie terecht in het Gemeentelijk Cultureel Centrum ‘Den Blank ‘, Begijnhofplein 11, lokaal 1, 3090 Overijse.

PERSZAAL

Gevestigd in het Gemeentelijk Cultureel Centrum ‘Den Blank‘, Begijnhofplein 11, 3090 Overijse en dit vanaf 11.00 uur.

VOLGWAGENS

Al de volgwagens dienen in het bezit te zijn van een officieel volgbewijs. De koersdirectie zal iedere persoon en/of voertuig uit de wedstrijd zetten die niet in het bezit is van het vereiste volgbewijs dat werd afgeleverd door de organisatie.INFORMATIONS TECHNIQUES

RENSEIGNEMENTS 

 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

 

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

 

DIRECTEUR DE COURSE

 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

 

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

 

DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT 

 

Bob Peuteman

 

Téléphone mobile

+32 476 451 191

 

SERVICE MEDICAL 

 

 

 

 

Deux ambulances et un poste d’urgence à la ligne d’arrivée, occupés par du personnel qualifié.

Un médecin de sport suivra la course en voiture prévue à cet effet.

 

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

 

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

 

 

 

 

 

 

HÔPITAUX SITUÉS À PROXIMITÉ DU PARCOURS: 

 

 

Cliniques universitaires St-Luc

Av. Hippocrate 10

1200 Bruxelles

Phone: +32 2 764 11 11

 

Chirec-Delta Ziekenhuis  

Boulevard du Triomphe  201

1160 Brussel

Phone: +32 2 434 81 11

 

Universitair ziekenhuis Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Phone: +32 16 34 39 00

 

Regionaal Ziekenuis Heilig Hart

Naamsestraat 105

3000 Leuven

Phone: +32 16 20 92 80

 

UZ Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Jette 

Phone: +32 2 477 51 00

 

PARKING

 

DÉLÉGUÉS UCI

Parking B - TER NOOD

Centre d’études

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

 

PRESSE

Parking C -  TER NOOD

Centre d’études

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

 

EQUIPES & DIRECTEURS SPORTIFS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

VESTIAIRES

Des vestiaires sont prévus au ‘Sporthal Communal’, Heurkstraat à Overijse.

RASSEMBLEMENT ET DÉPART

 • Signature de la feuille de contrôle.
 • Les coureurs sont priés de signer la feuille de contrôle sur le podium, Molendreef à 3090 Overijse, le 28 août 2019 entre 11.30 et 12.15 heures.
 • A partir de 12.15 heures formation de la caravane conformément art 2.3.046 UCI.
 • A partir de 12.25 heures appel nominatif des coureurs et rassemblement pour le départ.
 • A 12.45 heures départ officiel à la ligne de départ – Stationsplein 3090 Overijse.

PANCARTES ET BANDEROLLES

 • La banderole ‘START – DEPART’ est prévue au départ en groupe.
 • Sur la ligne d’arrivée se trouve ‘AANKOMST – ARRIVEE - FINISH’
 • Des pancartes sont placées au:

-        Km 0 = départ officiel

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 en 50 mètres de la ligne d’arrivée.

 • La flamme rouge est prevue à 1 km de l’arrivée.

DEVIATION DES VOITURES DE COURSE

Pendant le dernier tour, une déviation est prévue pour les voitures de presse et les voitures de matériel. A 300 mètres de l’arrivée les voitures NON AUTORISEES devront suivre cette déviation.

Elles devront quitter le parcours du côté gauche.

APRES LA COURSE

Pour la rédaction des résultats, les officiels peuvent se rendre à la permanence au Centre Culturel Communal ‘Den Blank’ – Begijnhofplein 11, local 1.

SALLE DE PRESSE

Située dans la salle polyvalente du Centre Culturel Communal ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 à Overijse et ça à partir de 11.00 heures.

SUIVEURS

Tous les suiveurs devront être en possesion d’un laissez-passer officiel.  Le directeur de course exclura toute personne et/ou voiture, qui ne sera pas en possession du laissez-passer nécessaire délivré par l’organisation.

TECHNICAL INFORMATION

 

INFORMATIONS 

 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

 

Phone & Fax

Mobile

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

 

RACE DIRECTOR

 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

 

Phone & Fax

Mobile

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@gmail.com

www.desportvriendenoverijse.be

 

DEPUTY COURSE DIRECTOR

 

Bob Peuteman

 

Mobile

+32 476 451 191

 

MEDICAL ASSISTANCE

 

By two ambulances and a medical emergency post in the headquarters at arrivals, where qualified staff will be available.

A sports doctor will be following the race in a special car foreseen for these purposes.

 

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

 

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

 

 

 

 

 

HOSPITALS SITUATED NEARBY THE CIRCUIT:

Cliniques universitaires St-Luc

Av. Hippocrate 10

1200 Bruxelles

Phone

+32 2 764 11 11

Chirec-Delta Ziekenhuis  

Boulevard du Triomphe  201

1160 Brussel

Phone

+32 2 434 81 11

Universitair ziekenhuis Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Phone

+32 16 34 39 00

Regionaal Ziekenuis Heilig Hart

Naamsestraat 105

3000 Leuven

Phone

+32 16 20 92 80

UZ Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Jette

Phone

+32 2 477 51 00

 

 

 

PARKING

 

UCI OFFICIALS

Parking B - TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg  2

3090 Overijse

 

PRESS

Parking C -  TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

 

TEAMS AND SPORTS DIRECTORS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

CHANGING ROOMS

Changing rooms are available in the ‘Sporthal’ Heurkstraat in Overijse.

ASSEMBLY AND START

Signature of the starting sheet.

The riders are requested to sign the starting sheet on the stage Molendreef in Overijse, on 23 August 2017 between 11.30 AM and 12.15 PM.

As from 12.15 PM: set up of the race convoy according to art 2.3.046 UCI.

As from 12.25 PM: roll call of the riders and assembly for departure.

At 12.45 PM: official departure at the starting line – Stationsplein in 3090 Overijse.

 •  Signature of the starting sheet.
 • The riders are requested to sign the starting sheet on the stage Molendreef in Overijse, on 28 August 2019 between 11.30 AM and 12.15 PM.
 • As from 12.15 PM: set up of the race convoy according to art 2.3.046 UCI.
 • As from 12.25 PM: roll call of the riders and assembly for departure.
 • At 12.45 PM : official departure at the starting line – Stationsplein in 3090 Overijse.

 

PANELS AND BANNERS

 • The banner ‘START – DEPART’ is foreseen at the race group start.
 • On the finish line a banner will be placed ‘AANKOMST – ARRIVEE – FINISH’
 • Panels will be placed at:

 

-        Km 0 = official departure

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 and 50 Meters from the finish line.

 • The red triangle will be placed at 1 km of the finish.

DETOUR FOR RACE VEHICLES

In the final lap, a detour will be foreseen for all press and equipment vehicles. At 300m from the finish line, all NOT AUTHORISED vehicles will have to follow this detour.

They will have to leave the circuit at the left-hand side.

AFTER THE RACE

As to draw up the race results, officials are requested to go to the arrival headquarters situated in the Cultural Center ‘Den Blank’ – Begijnhofplein 11, room 3 in Overijse.

PRESS ROOM

Is located in the polyvalent room in Cultural Center ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 in Overijse as from 11.00 AM.

FOLLOWERS

All followers have to be in possession of an official accreditation badge. The race director will exclude each person and/or vehicle which is not in possession of the necessary accreditation delivered by the organisation.SAMENSTELLING COLLEGE VAN KOERSCOMMISSARISSEN

COMPOSITION COLLEGE DES COMMISSAIRE

COMPOSITION OF THE COMMISSAIRES PANEL

Voorzitter /Président UCI

BILBAO ZABALA J.Santiago

Aankomstrechter/Juge d'Arrivée

KAESEMANS Sven

Com. 2

DEMUNTER Patrick

Com. 3

GEYSEN Luc

Com. 4

STREULENS Pascal

Com. Moto 1

FLEMAL Jacques

Piloot/Pilote moto Suzuki 1

GEEROMS Theo

Com. Moto 2

DUYSSENS Karlien

Piloot/Pilote moto Suzuki 2

HERYGERS Paul

Speaker Radio Tour

BOLLEN Marc

Chauffeur TelecomTeam

VERHASSELT Gino

Informant Moto

LISSENS Eddy

Operator MYLAPS & Uitslag

VAN STEEN Freddy

Operator MYLAPS & Uitslag

VANHOUTE Sabine

Photofinisch

VOGELER Jan

GECONTRACTEERDE PLOEGEN

EQUIPES SOUS CONTRAT

CONTRACTED TEAMS

 

PLOEG

EQUIPE

TEAM

LAND

PAYS

COUNTRY

KLASSE

CLASSE

CLASS

1

Corendon - Circus

Belgium

Pro continental

2

Sport Vlaanderen-Baloise

Belgium

Pro continental

3

Wallonie Bruxelles

Belgium

Pro continental

4

Wanty - Gobert Cycling Team

Belgium

Pro continental

5

Cofidis, Solutions Crédits

France

Pro continental

6

Total Direct Energie

France

Pro continental

7

Vital Concept - B&B Hotels

France

Pro continental

8

Israel Cycling Academy

Israel

Pro continental

9

Roompot - Charles

Netherlands

Pro continental

10

Tarteletto - Isorex

Belgium

Continental

11

Team Cibel

Belgium

Continental

12

Development Team Sunweb

Germany

Continental

13

Canyon - DHB P / B BLOOR HOMES

Great-Britain

Continental

14

Team Wiggins Lecol

Great-Britain

Continental

15

EvoPro Racing

Ireland

Continental

16

Team Differdange-Geba

Luxembourg

Continental

17

Beat Cycling Club

Netherlands

Continental

18

Monkey Town - A Block Continental Team

Netherlands

Continental

19

Team Coop

Norway

Continental

20

Arapahoe I Hincapie powered by BMC

USA

ContinentalDownload
Klik hier voor een printvriendelijke versie van de 'Timetable'
DK2019 - TIMETABLE - ELITE - PANO - 25 C
Adobe Acrobat document 7.8 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PARCOURS ELITE - 25 CM.pdf
Adobe Acrobat document 13.3 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PARCOURS ELITE - GROTE RONDE -
Adobe Acrobat document 13.2 MB

GPX

Download
wandelroute_23_8_2019_f9cDL.gpx
GPS eXchange bestand 28.5 KB


Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PROFIELEN - A - GROTE RONDE - 2
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PARCOURS LOKALE RONDE - 25CM.pd
Adobe Acrobat document 16.8 MB

GPX

Download
wandelroute_23_8_2019_LviLJ.gpx
GPS eXchange bestand 22.0 KB


Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PROFIELEN - B - LOKALE RONDE -
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PARCOURS LAATSTE 3 KM - 25CM.pd
Adobe Acrobat document 13.9 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PROFIELEN - C - LAATSTE 3 KM -
Adobe Acrobat document 922.2 KB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2019 - PLAN CENTRUM OVERIJSE - WRKDCMT
Adobe Acrobat document 401.5 KBWebmaster: Karel Cumps

Anjelierenlaan 40

BE 1820 Steenokkerzeel.

info@desportvriendenoverijse.beHET WEER IN OVERIJSE